Ledige stillinger

Er du den rette så har vi ledige stillinger som:


Anleggsmaskinfører

Hjelpearbeider

Det er ønskelig for begge stillinger at du har erfaring i bransjen

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø. Gode pensjonsordninger og lønn etter avtale

Tiltredelse etter avtale

Skriftlig søknad med CV sendes daglig leder berit@alstadmaskin.no eller PB 65, 8088 BODØ

For mer informasjon ta kontakt på tlf 91179313