Prosjekter

Her er noen av prosjektene vi utfører og har utført de siste årene i Bodø:

Klikk for å legge til bilder
 • Bodø 360 - grunnarbeid kontor og leilighetsbygg

 • Prinsensgate - grunnarbeid leilighetsbygg

 • Hunstadsenteret - Grunnarbeid Handelspark

 • Støver Boligfelt -

 • Bodø nye Brannstasjon

 • City Nord - Grunnarbeid for Nord-Norges største kjøpesenter.


 • Bodø Videregående skole - Grunnarbeid for nybygg4800 m2 med tillhørende V/A. Masseutskiftet 10000 m3. 7000 m2utenomhus, veier og plasser med overvann.
  Galleri


 • Rensåsgata 21-27 - leilighetsbygg med 30 leiligheter. Uttrauing av 3800m3 til parkeringskjeller og bygg.
  Galleri


 • Algarveien - trauing og innfylling av 1000m3 til 3 stk eneboliger. Vei, vann, avløp og sprenging grøft.
  Galleri


 • Kiwi- Pålsvei- 1400 m2 uteområdet med V/A og kantstein, 1000 m3 masseutskifting for nybygg.
  Galleri


 • Junkerveien - boligfelt med 20 boligenheter - 9000 m3 fjell sprengt ut- Opparbeidet V/A, vei og lekeplasser. Fortau og bussplattform langs vei.
  Galleri


 • Rica Havneutsikten Bodø- 2500 m3 trauet ut for nytt hotell, bygging av veier og fortau.
  Galleri

 • Kulturkvartalet i Bodø - Trauet ut for Kulturhus og Bibliotek i sentrum av Bodø Håndtert 42 000 tonn forurensede masser i klasser I-III . Ansvar for spunt, peling og sprenging. V/A anlegg delvis under havnivå.
  Galleri


 • Bodø Frimurerloge - Grunnarbeid for tillbygg ca 500m2
  Galleri
 
 
 • Gamle Riksvei - 600 m ny bussvei m/fortau. Overvannsystem og beplanting

 • Bodøsjøen - Boligfelt , grunnarbeid for 5 rekkehus med 50 leiligheter. Plenarbeid- p-plass- søppelanlegg og lekeplasser.

 • Hunstadringen - Hovedvannledning til Bodø. 400 meter Ø 710mm. FortauKONTAKT

Post adr: Postboks 65, 8088 BODØ
Besøksadr: Rishaugveien 4, 8070 BODØ
Sentralbord: 75 50 79 90
e-post: post@alstadmaskin.no

Org nr: 935 513 022

Lesmer