Text

Prosjekter

Text

Her er noen av prosjektene vi utfører og har utført de siste årene i Bodø:

    

  • Jektfartsmuseet
  • Ramsalt 
  • Bodø 360 - grunnarbeid kontor og leilighetsbygg
  • Byparken - Prinsensgate - grunnarbeid leilighetsbygg
  • Hunstadsenteret - Grunnarbeid Handelspark
  • Støver Boligfelt -
  • Bodø nye Brannstasjon
  • City Nord - Grunnarbeid for Nord-Norges største kjøpesenter.
Text

Bodø Videregående skole 2015-2016

Grunnarbeid for nybygg4800 m2 med tillhørende V/A. Masseutskiftet 10000 m3.

7000 m2utenomhus, veier og plasser med overvann.

Text

Leilighetsbygg med 30 leiligheter. Uttrauing av 3800m3 til parkeringskjeller og bygg.
 

Text

Algarveien  2013-2014

trauing og innfylling av 1000m3 til 3 stk eneboliger. Vei, vann, avløp og sprenging grøft.

Text

Kiwi- Pålsvei  2013

1400 m2 uteområdet med V/A og kantstein, 1000 m3 masseutskifting for nybygg.

Text

Junkerveien  2012-2013

boligfelt med 20 boligenheter - 9000 m3 fjell sprengt ut- Opparbeidet V/A, vei og lekeplasser. Fortau og bussplattform langs vei.

Text

Rica Havneutsikten Bodø 2012-2014

2500 m3 trauet ut for nytt hotell, bygging av veier og fortau.

Text

Kulturkvartalet i Bodø 2011-2013

Trauet ut for Kulturhus og Bibliotek i sentrum av Bodø Håndtert 42 000 tonn forurensede masser i klasser I-III . Ansvar for spunt, peling og sprenging. V/A anlegg delvis under havnivå.

Text

Bodø Frimurerloge 2013-2014

Grunnarbeid for tillbygg ca 500m2

Text

Gamle Riksvei

600 m ny bussvei m/fortau. Overvannsystem og beplanting

Text

Bodøsjøen - Boligfelt

grunnarbeid for 5 rekkehus med 50 leiligheter. Plenarbeid- p-plass- søppelanlegg og lekeplasser.

Text

Hunstadringen

Hovedvannledning til Bodø. 400 meter Ø 710mm. Fortau

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon